Hlavní obsah

nul [nyl]

Podstatné jméno

  • nula, nicka o osobě

Zájmeno

  • nikdoNul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

Vyskytuje se v

nul: být v čem velmi slabý, být levý na co, plavat v čemêtre nul en qqch

second: které(mu) není na světě rovnoà nulle autre seconde

négatif: températures négativesteploty pod nulou

part: nikdenulle part

remettre: remettre le compteur à zéronastavit měřič na nulu

tomber: tomber à zéroklesnout na nulu

match: nerozhodné utkánímatch nul

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

ignorer: Neznalost zákona neomlouvá.Nul n'est censé ignorer la loi.

irremplaçable: Nikdo není nenahraditelný.Nul n'est irremplaçable.

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly

klesnout: tomber à zéroklesnout na nulu

míč: neplatný míčmauvaise balle, balle nulle

nula: tomber à zéroklesnout na nulu

opravdový: C'est une vraie nullité.To je opravdová nula.

rozdíl: nulový/žádný rozdíldifférence nulle

stupeň: dix degrés au-dessus de zérodeset stupňů nad nulou

výjimka: bez jakékoli výjimky, naprosto bez výjimkysans nulle exception

pod, pode: dix degrés au-dessous de zérodeset pod nulou

pojít: On ne fait rien de rien.Nula od nuly pojde.

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

avenu: (od počátku) neplatnýnul et non avenu