Hlavní obsah

úplný

Vyskytuje se v

důkaz: commencement de preuvepráv. neúplný důkaz

neúplný: proposition elliptiqueling. neúplná věta

svéprávnost: interdiction (judiciaire)(úplné) zbavení svéprávnosti

fraška: C'est du guignol !To je úplná fraška!

début: au tout débutna úplném začátku

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

intégral: remboursement intégralúplná úhrada peněžní

intégrité: dans son intégritéúplný, absolutní

quiétude: en toute quiétudev úplné tichosti

informé: jusqu'à plus ample informéaž do úplnějšího vyšetření

lier: être fou à lierbýt úplný blázen

úplný: en toute quiétudev úplné tichosti