Hlavní obsah

úplný

Vyskytuje se v

důkaz: práv. neúplný důkazcommencement de preuve

neúplný: ling. neúplná větaproposition elliptique

svéprávnost: (úplné) zbavení svéprávnostiinterdiction (judiciaire)

fraška: To je úplná fraška!C'est du guignol !

début: au tout débutna úplném začátku

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

intégral: remboursement intégralúplná úhrada peněžní

intégrité: dans son intégritéúplný, absolutní

quiétude: en toute quiétudev úplné tichosti

informé: jusqu'à plus ample informéaž do úplnějšího vyšetření

lier: être fou à lierbýt úplný blázen