Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) komu/čemu en face de qqn/qqch
  2. (opačným směrem) contre
  3. (vyj. namíření činnosti vůči někomu n. něčemu) contrejednat proti komu/čemuagir contre qqn/qqch
  4. (vyj. odpor vůči někomu n. něčemu) contre
  5. (vyj. ochranu před něčím) contre, pourbrýle proti sluncilunettes f pl solairessirup proti kašlisirop m pour la toux
  6. (ve srovnání s) komu/čemu en comparaison avec qqn/qqch, à côté de qqn/qqch, par rapport à qqn/qqch

Vyskytuje se v

hodinový: proti směru hodinových ručičekdans le sens inverse des aiguilles d'une montre

lék: lék proti křečímantispasmodique

lék: lék proti nachlazení/na kašelremède/médicament contre le rhume/la toux

lék: lék proti horečce(remède) fébrifuge

lék: lék proti nespavostisomnifère

očekávání: proti všemu očekávánícontre toute attente

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

plavba: plavba proti prouduremontée (d'une rivière)

pojištěný: být pojištěný proti krádežiêtre couvert contre le vol

pro: důvody pro a protiraisons pour et contre

proud: plout po/proti proudu řekydescendre/remonter le cours du fleuve

proud: plavat proti proudunager contre le courant

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

sirup: sirup proti kašlisirop contre la toux

vítr: jít proti větrumarcher contre le vent

vráska: krém proti vráskámcrème antirides

vůle: proti své vůlicontre son gré, à son corps défendant

zdravý: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

být: být pro/protiêtre pour/contre

odvolání: podat odvolání proti rozsudkufaire appel d'un jugement

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

zvážit: zvážit pro a protiexaminer le pour et le contre

mysl: být komu proti myslicontrarier qqn

proud: jít proti proudu přen.remonter le courant

srst: Je mi to proti srsti.Cela me hérisse.