Hlavní obsah

přes, přese

Předložka

  1. (z jedné strany na druhou) à travers, par, par-dessusjít přes cotraverser qqchpřes hory a dolypar monts et par vaux
  2. (napříč)most přes řekupont m sur la rivière
  3. (skrz) par, via
  4. (vyj. překročení meze) par-dessus(časově) plus depřes třicet letplus de trente ans
  5. (vyj. překonávání)mluvit/plést páté přes devátéparler à tort et à travers
  6. (vyj. nerespektování)
  7. (během) durant, pendantzůstat přes nocpasser une nuit
  8. (navzdory) co malgré qqch, en dépit de qqch