Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) avecJdeš s námi?Tu viens avec nous ?
  2. (mající, obsahující) à, avecdům s červenou střechoumaison f au toit rouge
  3. (o způsobu, okolnostech ap.) avecS radostí ti pomohu.Je t'aiderai avec plaisir.s pozdravem závěrečná formule dopisuamicalementvrátit se s prázdnourentrer bredouille
  4. (pracovat, váhat ap.)užívá se předložka podle vazby slovesa
  5. (co se týče) avec, de
  6. (současnost dějů) avec
  7. kniž.(směrem dolů, pryč) de

Vyskytuje se v

sebou: avec sois sebou

advokát: consulter un avocatporadit se s advokátem

nenávidět: se haïrnenávidět se sebe i s někým navzájem

ohlas: avoir un retentissementsetkat se s ohlasem

panenka: jouer à la poupéehrát si s panenkou

podpořit: podpořit se (navzájem)s'épauler, se soutenir

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

s, se: rentrer bredouillevrátit se s prázdnou

esemeskovat: s'envoyer des textos avec ses amisesemeskovat si s kamarády

kdo: Kdo je to?Qui est-ce ?, C'est qui ?

oženit se: Il l'a épousée.Oženil se s ní.

hrát si: jouer avec le feuhrát si s ohněm

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

rozloučit se: quitter sa patrierozloučit se s domovem

týž: To je jedno a totéž.Cela s'équivaut., C'est pareil.

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

plat: plat à emporterjídlo s sebou

pousser: pousser son travailurychlit práci, pospíšit si s prací

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

contenter: Un rien le contente.Spokojí se s málem.

divorcer: Elle a divorcé de son mari.Rozvedla se s manželem.

enterrer: enterrer sa vie de garçonrozloučit se se svobodou před svatbou

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama

nést: mít za následek entraîner, provoquer, produire*nést s sebou