Hlavní obsah

rozumět

Nedokonavé sloveso

  1. (chápat smysl ap.) komu/čemu comprendre, entendre, saisir qqn/qqchNerozumím (tomu).Je ne (le) comprends pas.houby tomu rozumětn'y comprendre que couic
  2. (mít pochopení) comprendrerozumět žertucomprendre la plaisanterie
  3. (dobře znát) čemu comprendre, savoir faire qqch
  4. (chápat něco nějak) entendre, comprendre
  5. rozumí se (je samozřejmé)To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.to se rozumícertainement, bien sûr

Vyskytuje se v

houby: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

prosím: Prosím? Nerozuměl jsem.Vous dites ? Je n'ai pas compris.

petržel: rozumět tomu jako koza petrželin'y comprendre que dalle

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

comprendre: Cela/Ça se comprend.To se rozumí. samo sebou

pardon: Pardon ?Prosím? (nerozuměl jsem)

plus: Je ne comprends plus.nerozumím.

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...