Hlavní obsah

céder [sede]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn postoupit, přepustit, přenech(áv)at co komucéder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo
  2. à qqn/qqch ustoupit, vyhovět, podlehnout komu/čemucéder au sommeilpodlehnout spánku

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

force: ustoupit násilícéder à la force

pas: dát přednost, ustoupit komu i přen.céder le pas à qqn

přednost: Dej přednost v jízdě!Cédez le passage !

céder: (pře)nechat komu své místocéder sa place à qqn