Hlavní obsah

pouze

Vyskytuje se v

domněnka: supposition gratuitepouhá domněnka

pouze: ne faire que qqchdělat pouze co

pozorovatelný: observable à l'œil nupozorovatelný pouhým okem

formalita: simple formalité pouhá formalita

článek: n'être qu'un maillon de la chaînebýt pouhým článkem řetězu

řetěz: n'être qu'un maillon de la chaînebýt pouhým článkem řetězu

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

supposition: supposition gratuitepouhá domněnka

à: à l'œil nupouhým okem

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

maillon: n'être qu'un maillon de la chaînebýt pouhým článkem řetězu

nu: à l'œil nupouhým okem

pouhý: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný