Hlavní obsah

chtít

Vyskytuje se v

chtít se: J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.Chce se mi dělat co.

ušetřit: Je veux vous éviter cette peine.Chci vás ušetřit toho trápení.

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

ani: Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.Chceš napít? – Ani ne.

děkovat: Non, merci.Děkuji nechci.

jak: Comme tu veux.Jak chceš.

jednoznačný: Je veux une réponse nette.Chci jednoznačnou odpověď.

který: Tu veux lequel de ces livres ?Kterou z těch knížek chceš?

mluvit: Je veux te parler.Chci s tebou mluvit.

nebo: Tu veux du café ou du thé ?Chceš kávu, nebo čaj?

spát: J'ai envie de dormir.Chce se mi spát.

tebou: Je veux parler avec toi., Je veux te parler.Chci s tebou mluvit.

zaškrtit: J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.

zrušit: Je voudrais annuler la réservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

zvracet: J'ai envie de vomir.Chce se mi zvracet.

že: Comment tu peux avoir envie !Že se ti chce!

kam: Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.Kdo chce kam, pomozme mu tam.

když: Vouloir c'est pouvoir.Když se chce, všechno jde.

nechat: Il ne veut pas entendre raison.Nechce si nechat říct.

nechtě, nechtíc: bon gré, mal gréchtě nechtě

slyšet: Je ne veux plus entendre parler d'elle.Nechci už o ní ani slyšet.

mal: bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

malgré: Malgré que j'en aie.Ať chci nebo ne.

offenser: Sans (vouloir) vous offenser.Aniž bych vás chtěl urazit., Bez urážky.

plaire: Ce qu'il vous plaît.Co chcete.

voilà: Vous en voulez ? En voilà.Chcete to? Tady to máte.

aller: J'allais justement vous téléphoner.Zrovna jsem vám chtěl zavolat.

devenir: Que voulez-vous devenir ?Čím chcete být?

ne: Je ne le veux pas.Nechci to.

rendre: J'ai envie de rendre.Je mi na zvracení., Chce se mi zvracet.

si: Il ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.

sommeil: J'ai sommeil.Chce se mi spát.

accuser: Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

cœur: avoir à cœur de faire qqchtoužit, chtít dělat co

cru: vouloir avaler qqn tout cruchtít koho vzteky roztrhat

lune: demander la lunechtít modré z nebe

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

mur: se cogner/se taper la tête contre les murschtít prorazit hlavou zeď

net: Je veux en avoir le cœur net.Chci vědět, na čem jsem.

oseille: lid. Il veut nous la faire à l'oseille.Chce nás napálit., Chce si z nás vystřelit.

paix: Si tu veux la paix, prépare la guerre.Chceš-li mír, připravuj válku.

prouver: hovor. avoir quelque chose à prouverchtít si něco dokazovat

rêver: On croit rêver.To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.

chtít: odmítat, nenastávat ap. ne pas vouloir*, refusernechtít