Hlavní obsah

père [pεʀ]

Vyskytuje se v

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fils: de père en filsz otce na syna

inconnu: père (de l'enfant) inconnuotec (dítěte) neznámý

noël: Père Noël= symbolická postava starce, který rozdává dětem dárky jako náš Ježíšek

nourricier: père nourricieradoptivní otec, pěstoun, manžel kojné

mon: mon pèremůj otec

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

církevní: odb. církevní OtcovéPères de l'Église

důstojný: círk. důstojný otecle Révérend Père

na: věřit na ježíškacroire au père Noël

otec: být po otciêtre le portrait de son père

otec: Bůh OtecDieu le père

senior: Josef Suk seniorJosef Suk père

úcta: úcta ke svému otcivénération pour son père

vlastnost: Má stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

z, ze: z otce na synade père en fils

nevlastní: nevlastní matka/otecbelle-mère /beau-père

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

ctít: náb. Cti otce svého a matku svou.Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.

přes, přese: jít přes mrtvolyêtre prêt à tuer père et mère

zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.