Hlavní obsah

monsieur [məsjø]

Vyskytuje se v

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázky

recevoir: Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.

dáma: mesdames et messieursdámy a pánové

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

muž: MessieursMuži na WC

pán: Mesdames et messieurs !Dámy a pánové!

vážený: MonsieurVážený pane

dvouhra: simple messieursmužská dvouhra

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.