Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) pareil/-eille, tel/telle, de cette sorte
  2. jaký - takový (souvztažné) tel/telle... tel/telle
  3. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) si beau, grand, nombreux
  4. hovor.(jeden) un/unehovor.(nějaký) un peu
  5. hovor.(přibližně) quelque

Vyskytuje se v

případ: v takovém případěen pareil cas

způsob: takovým způsobemde la sorte

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

makový: ani takový, ani makovými-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zest

příležitost: Taková příležitost se ti už znovu nikdy nenaskytne.C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.

manière: takto, takovým způsobemde cette manière(-là)

pareil: v takovém případěen pareil cas

quel: tak(ový), jak(ý) jetel quel

voici: takovývoici quel

échelle: v takovém měřítku, v takové mířesur une telle échelle

tant: Jaký učitel, taková výuka.Tant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.

tel: Takové je mé rozhodnutí.Telle est ma décision.

un: takový Danton, člověk jako Dantonun Danton

délirant: Žádat něco takového, to je šílenství!Exiger cela, c'est délirant !

fils: jaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromutel père, tel fils

maître: jaký pán, takový krámtel maître, tel valet

valet: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet