Hlavní obsah

part [paʀ]

Podstatné jméno ženské

 1. podíl, díl, částavoir part à qqchmít podíl, podílet se na čemfaire part à deuxrozdělit sePart à deux !Fifty fifty!
 2. účastprendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čempour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám
 3. faire la part de qqch počítat s čím, přihlížet k čemu
 4. část, díl, kus
 5. strana, směrde part et d'autrez obou stran, na obou stranách
 6. d'autre part mimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty
 7. příslovečné určení místanulle partnikdeautre partjinde, jinamquelque partněkde
 8. à part stranou, zvlášť, odděleně
 9. à part qqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/coÀ part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.
 10. à part zast.oddělený
 11. à part zvláštní, sám pro sebecas à partzvláštní případ

Podstatné jméno mužské

 1. práv.novorozenec
 2. zast.vrh mláďat, slehnutí

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

ça: à part çamimo to

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

nul: nulle partnikde

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

blague: blague à partžerty stranou

reculons (à): aller quelque part à reculonsjít někam s nechutí