Hlavní obsah

dosáhnout

Vyskytuje se v

úspěch: faire du succès, se tailler un succèsdosáhnout úspěchu

zisk: réaliser des bénéficesdosáhnout zisku

perdre: perdre piednedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

pied: perdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

réaliser: réaliser des bénéficesdosáhnout zisku

entrer: entrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku

objectif: atteindre un objectifdosáhnout cíle

plein: faire le pleinvzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maxima

dosáhnout: atteindre le sommetdosáhnout vrcholu