Hlavní obsah

dosažený

Vyskytuje se v

úspěch: dosáhnout úspěchufaire du succès, se tailler un succès

zisk: dosáhnout ziskuréaliser des bénéfices

perdre: nedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohamaperdre pied

pied: nestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohamaperdre pied

réaliser: dosáhnout ziskuréaliser des bénéfices

entrer: dosáhnout zralého věkuentrer dans l'âge mûr

objectif: dosáhnout cíleatteindre un objectif

plein: vzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maximafaire le plein

dosáhnout: dosáhnout vrcholuatteindre le sommet