Hlavní obsah

úspěch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zdar) succès m(dosažený) réussite f, exploit mmít úspěchavoir du succèsdosáhnout úspěchufaire du succès, se tailler un succès
  2. (kladný výsledek) succès m, réussite f

Vyskytuje se v

šance: fortes chances de succès/réussitevelké šance na úspěch

velký: faire fureurmít velký úspěch u diváků

oslavit: fêter un succèsoslavit úspěch

bas: des hauts et des bas(střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pády

réjouir: Je me réjouis de votre succès.Mám radost z vašeho úspěchu.

réussir: réussir biendobře dopadnout, uspět, mít úspěch, povést se

rampe: passer la rampe= mít úspěch v divadle ap.

recette: faire recettetáhnout, mít úspěch o představení, výstavě ap.

úspěch: avoir du succèsmít úspěch