Hlavní obsah

œil [œj]

Podstatné jméno mužskéyeux, œils

  1. okoclin d'œilmrknutíà vue d'œiločividněne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očíjeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co
  2. kukátko ve dveřích
  3. oko, očko
  4. tech.oko, otvor, ústí
  5. les.očko, pupen, poupě
  6. polygr.obraz, řez litery

Příslovceyeux, œils

Odvozená slova

yeux

Vyskytuje se v

clin d'œil: en un clin d'œilv (oka)mžiku

éraillé: yeux éraillésoči plné červených žilek, zast. vychlípená oční víčka

poché: œil pochémodřina na oku

poché: yeux pochésvaky pod očima

pocher: pocher un œilà qqn udělat komu monokl

vue: à vue d'œiločividně, před očima

aqueux: humeur aqueuse de l'œiloční mok

blanc: blanc de l'œil(oční) bělmo

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

cligner: cligner les yeuxmhouřit oči, mžourat

creux: yeux creuxvpadlé/zapadlé oči

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

dormir: ne dormir que d'un œilspát na půl oka

fait: yeux faitsnalíčené oči

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

jeter: jeter l'œil sur qqchmrknout se na co

plonger: plonger ses yeux dans qqchzahledět se do čeho

sous: sous les yeuxpřed očima

trouble: yeux troubleskalné oči

à: à l'œil nupouhým okem

baisser: baisser les yeuxsklopit oči

bander: bander les yeux de qqnzavázat komu oči

chavirer: Ses yeux chavirèrent.Obrátil(a) oči v sloup.

crever: crever les yeux à qqnvypíchnout komu oči

deux: les deux yeuxobě dvě oči

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

faire: faire un clin d'œilmrknout

fermer: Ses yeux se ferment.Oči se mu zavírají.

le, la: baisser les yeuxsklopit oči

planter: planter ses yeux sur qqnupřít pohled na koho

regarder: regarder du coin de l'œil(po)dívat se pokradmu

rouler: rouler les yeux(za)koulet očima

surveiller: surveiller qqn du coin de l'œilsledovat po očku koho

bandeau: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

bandeau: arracher le bandeau des yeux de qqnotevřít komu oči

battu: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

beau: pour les beaux yeux de qqnpro čí krásné oči

blanc: regarder qqn dans le blanc des yeuxdívat se komu zpříma do očí

braise: yeux de braiseoči jako uhlíky

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

coquetterie: hovor. Il a une coquetterie dans l'œil.Ujíždí mu oko. šilhá

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

doux: faire les yeux douxvrhat zamilované pohledy

froid: n'avoir pas froid aux yeuxmít pro strach uděláno, mít kuráž

loin: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

nu: à l'œil nupouhým okem

obéir: obéir qqn au doigt et à l'œilposlouchat koho na slovo

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

prunelle: comme la prunelle de ses yeuxjako oko v hlavě

risquer: risquer un œil(opatrně) nakouknout

rougir: rougir jusqu'aux yeuxzčervenat až po uši

sauter: sauter aux yeuxbít do očí

velours: faire des yeux de veloursdělat zamilované oči

kapka: oční kapkycollyres , gouttes pour les yeux/ophtalmiques

kazit: kazit si očis'abîmer les yeux

kuří: kuří okocor , œil-de-perdrix

mezi: mezi čtyřma očimaentre quatre yeux

mrkací: mrkací panenkapoupée dormeuse, poupée aux yeux dormeurs

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

očko: prasečí očkayeux porcins

oko: kuří okoœil-de-perdrix

oko: gastr. mastná okayeux de graisse

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pouhý: pouhým okem neviditelnýinvisible à l'œil nu

pozadí: anat. oční pozadífond de l'œil

pozorovat: pozorovat lhostejněvoir tout d'un œil égal

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemobservable à l'œil nu

různobarevný: různobarevné oči každé oko jiné barvyyeux vairons

sledovat: sledovat koho/co očimasuivre qqn/qqch des yeux

spustit: nespustit z koho/čeho očine pas quitter qqn/qqch des yeux

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěveiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeux

tma: mít před očima tmuavoir les yeux voilés

tygří: miner. tygří okoœil de tigre

volský: stav. volské okoœil-de-bœuf

vytřeštit: vytřeštit očiouvrir grand les yeux, écarquiller les yeux

zrak: upřít zrak na codiriger ses yeux sur qqch, attacher les yeux sur qqn/qqch

jeho, její, jejich: jeho/její očises yeux

mhouřit: mhouřit oči na sluncicligner les yeux pour éviter la lumière du soleil

nastražit: nastražit očiouvrir grand les yeux

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

vypíchnout: vypíchnout komu okoéborgner l'œil à qqn

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

zamhouřit: zamhouřit oči před čímfermer les yeux sur qqch

bít: bít do očísauter aux yeux

dosyta: dosyta se vynadívatse rincer l'œil

hovězí: hovězí očiyeux bovins

chlapík: být ještě chlapík o starém člověkuavoir bon pied, bon œil

jestřáb: mít oči jak jestřábavoir l'œil américain