Hlavní obsah

œil [œj]

Podstatné jméno mužskéyeux, œils

  1. okoclin d'œilmrknutíà vue d'œiločividněne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očíjeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co
  2. kukátko ve dveřích
  3. oko, očko
  4. tech.oko, otvor, ústí
  5. les.očko, pupen, poupě
  6. polygr.obraz, řez litery

Příslovceyeux, œils

Odvozená slova

yeux

Vyskytuje se v

éraillé: oči plné červených žilek, zast. vychlípená oční víčkayeux éraillés

œil: zadarmoà l'œil

poché: modřina na okuœil poché

pocher: à qqn udělat komu monoklpocher un œil

vue: očividně, před očimaà vue d'œil

aqueux: oční mokhumeur aqueuse de l'œil

blanc: (oční) bělmoblanc de l'œil

cerné: mít kruhy pod očimaavoir les yeux cernés

cligner: mhouřit oči, mžouratcligner les yeux

creux: vpadlé/zapadlé očiyeux creux

devant: Jděte mi z očí.Ôtez-vous de devant mes yeux.

dormir: spát na půl okane dormir que d'un œil

fait: nalíčené očiyeux faits

invisible: pouhým okem neviditelnýinvisible à l'œil nu

jauger: odhadnout koho na první pohledjauger qqn d'un coup d'œil

jeter: mrknout se na cojeter l'œil sur qqch

plonger: zahledět se do čehoplonger ses yeux dans qqch

sous: před očimasous les yeux

trouble: kalné očiyeux troubles

à: pouhým okemà l'œil nu

baisser: sklopit očibaisser les yeux

bander: zavázat komu očibander les yeux de qqn

chavirer: Obrátil(a) oči v sloup.Ses yeux chavirèrent.

crever: vypíchnout komu očicrever les yeux à qqn

deux: obě dvě očiles deux yeux

exposer: vystavit komu na odiv, stavět komu před očiexposer aux yeux de qqn

faire: mrknoutfaire un clin d'œil

fermer: Oči se mu zavírají.Ses yeux se ferment.

le, la: sklopit očibaisser les yeux

planter: upřít pohled na kohoplanter ses yeux sur qqn

regarder: (po)dívat se pokradmuregarder du coin de l'œil

rouler: (za)koulet očimarouler les yeux

surveiller: sledovat po očku kohosurveiller qqn du coin de l'œil

bandeau: mít klapky na očíchavoir un bandeau sur les yeux

battu: mít kruhy pod očimaavoir les yeux battus

beau: pro čí krásné očipour les beaux yeux de qqn

braise: oči jako uhlíkyyeux de braise

cœur: Sejde z očí, sejde z mysli.Loin des yeux, loin du cœur.

coquetterie: Ujíždí mu oko. šilháhovor. Il a une coquetterie dans l'œil.

croire: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux

doux: vrhat zamilované pohledyfaire les yeux doux

froid: mít pro strach uděláno, mít kurážn'avoir pas froid aux yeux

loin: Sejde z očí, sejde z mysli.Loin des yeux, loin du cœur.

nu: pouhým okemà l'œil nu

obéir: poslouchat koho na slovoobéir qqn au doigt et à l'œil

pour: oko za oko, zub za zubœil pour œil, dent pour dent

prunelle: jako oko v hlavěcomme la prunelle de ses yeux

risquer: (opatrně) nakouknoutrisquer un œil

rougir: zčervenat až po uširougir jusqu'aux yeux

sauter: bít do očísauter aux yeux

velours: dělat zamilované očifaire des yeux de velours

kapka: oční kapkycollyres , gouttes pour les yeux/ophtalmiques

kazit: kazit si očis'abîmer les yeux

kuří: kuří okocor , œil-de-perdrix

mezi: mezi čtyřma očimaentre quatre yeux

mrkací: mrkací panenkapoupée dormeuse, poupée aux yeux dormeurs

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

očko: prasečí očkayeux porcins

oko: kuří okoœil-de-perdrix

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pouhý: pouhým okem neviditelnýinvisible à l'œil nu

pozadí: anat. oční pozadífond de l'œil

pozorovat: pozorovat lhostejněvoir tout d'un œil égal

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemobservable à l'œil nu

různobarevný: různobarevné oči každé oko jiné barvyyeux vairons

sledovat: sledovat koho/co očimasuivre qqn/qqch des yeux

spustit: nespustit z koho/čeho očine pas quitter qqn/qqch des yeux

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěveiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeux

tma: mít před očima tmuavoir les yeux voilés

tygří: miner. tygří okoœil de tigre

volský: stav. volské okoœil-de-bœuf

vytřeštit: vytřeštit očiouvrir grand les yeux, écarquiller les yeux

zrak: upřít zrak na codiriger ses yeux sur qqch, attacher les yeux sur qqn/qqch

jeho, její, jejich: jeho/její očises yeux

mhouřit: mhouřit oči na sluncicligner les yeux pour éviter la lumière du soleil

nastražit: nastražit očiouvrir grand les yeux

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

vypíchnout: vypíchnout komu okoéborgner l'œil à qqn

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

zamhouřit: zamhouřit oči před čímfermer les yeux sur qqch

bít: bít do očísauter aux yeux

dosyta: dosyta se vynadívatse rincer l'œil

hovězí: hovězí očiyeux bovins

clin d'œil: v (oka)mžikuen un clin d'œil

chlapík: být ještě chlapík o starém člověkuavoir bon pied, bon œil

jestřáb: mít oči jak jestřábavoir l'œil américain

klapka: mít klapky na očíchavoir un bandeau sur les yeux

koukat: koukat komu na prstyavoir l'œil sur qqn

kruh: mít kruhy pod očimaavoir les yeux battus

moldánky: hovor. natahovat moldánkyavoir les larmes aux yeux

mrkat: mrkat na drátribouler des yeux, en baver des ronds de chapeau

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Loin des yeux, loin du cœur.

obracet: obracet oči v slouptourner de l'œil

obrátit: obrátit oči v slouptourner de l'œil

otevřít: otevřít oči dokořánouvrir de grands yeux

otevřít se: Otevřely se mu oči.Ses yeux se sont ouverts.

písek: házet komu písek do očíjeter de la poudre aux yeux de qqn

planout: V očích mu plála nenávist.Ses yeux flamboyait de haine.

prasečí: prasečí očkayeux porcins

pro: mít pro strach udělánone pas avoir froid aux yeux

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

protřít: expr. protřít komu zrakdessiller les yeux de/à qqn

přimhouřit: přimhouřit oko nad čímfermer les yeux sur qqch

rouška: mít roušku na očíchavoir un bandeau sur les yeux

slovo: poslouchat koho na slovoobéir qqn au doigt et à l'œil

střízlivý: dívat se na co střízlivýma očimajuger qqch d'un œil lucide

sypat: sypat komu popel do očíjeter de la poudre aux yeux de qqn

vařený: utáhnout koho na vařené nudlimener qqn au doigt et à l'œil

vedle: být vedle mýlit seavoir tort, se mettre le doigt dans l'œil

věřit: nevěřit svým očímne pas en croire ses yeux

vlastní: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux

vylézt: Oči mu vylezly z důlků.Ses yeux sont sortis des orbites.