Hlavní obsah

yeux [jø]

Související hesla

pl de œil

Odvozená slova

œil

Vyskytuje se v

éraillé: yeux éraillésoči plné červených žilek, zast. vychlípená oční víčka

œil: à l'œilzadarmo

poché: œil pochémodřina na oku

pocher: pocher un œilà qqn udělat komu monokl

vue: à vue d'œiločividně, před očima

aqueux: humeur aqueuse de l'œiloční mok

blanc: blanc de l'œil(oční) bělmo

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

cligner: cligner les yeuxmhouřit oči, mžourat

creux: yeux creuxvpadlé/zapadlé oči

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

dormir: ne dormir que d'un œilspát na půl oka

fait: yeux faitsnalíčené oči

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

jeter: jeter l'œil sur qqchmrknout se na co

plonger: plonger ses yeux dans qqchzahledět se do čeho

sous: sous les yeuxpřed očima

trouble: yeux troubleskalné oči

à: à l'œil nupouhým okem

baisser: baisser les yeuxsklopit oči

bander: bander les yeux de qqnzavázat komu oči

chavirer: Ses yeux chavirèrent.Obrátil(a) oči v sloup.

crever: crever les yeux à qqnvypíchnout komu oči

deux: les deux yeuxobě dvě oči

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

faire: faire un clin d'œilmrknout

fermer: Ses yeux se ferment.Oči se mu zavírají.

le, la: baisser les yeuxsklopit oči

planter: planter ses yeux sur qqnupřít pohled na koho

regarder: regarder du coin de l'œil(po)dívat se pokradmu

rouler: rouler les yeux(za)koulet očima

surveiller: surveiller qqn du coin de l'œilsledovat po očku koho

bandeau: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

battu: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

beau: pour les beaux yeux de qqnpro čí krásné oči

braise: yeux de braiseoči jako uhlíky

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

coquetterie: hovor. Il a une coquetterie dans l'œil.Ujíždí mu oko. šilhá

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

doux: faire les yeux douxvrhat zamilované pohledy

froid: n'avoir pas froid aux yeuxmít pro strach uděláno, mít kuráž

loin: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

nu: à l'œil nupouhým okem

obéir: obéir qqn au doigt et à l'œilposlouchat koho na slovo

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

prunelle: comme la prunelle de ses yeuxjako oko v hlavě

risquer: risquer un œil(opatrně) nakouknout

rougir: rougir jusqu'aux yeuxzčervenat až po uši

sauter: sauter aux yeuxbít do očí

velours: faire des yeux de veloursdělat zamilované oči

kapka: collyres , gouttes pour les yeux/ophtalmiquesoční kapky

kazit: s'abîmer les yeuxkazit si oči

kuří: cor , œil-de-perdrix kuří oko

mezi: entre quatre yeuxmezi čtyřma očima

mrkací: poupée dormeuse, poupée aux yeux dormeursmrkací panenka

na: voir qqch de ses propres yeuxvidět co na vlastní oči

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

očko: yeux porcinsprasečí očka

oko: œil-de-perdrix kuří oko

postřeh: avoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil justemít dobrý postřeh

pouhý: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

pozadí: fond de l'œilanat. oční pozadí

pozorovat: voir tout d'un œil égalpozorovat lhostejně

pozorovatelný: observable à l'œil nupozorovatelný pouhým okem

různobarevný: yeux vaironsrůznobarevné oči každé oko jiné barvy

sledovat: suivre qqn/qqch des yeuxsledovat koho/co očima

spustit: ne pas quitter qqn/qqch des yeuxnespustit z koho/čeho oči

střežit: veiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeuxstřežit koho/co jako oko v hlavě

tma: avoir les yeux voilésmít před očima tmu

tygří: œil de tigreminer. tygří oko

volský: œil-de-bœuf stav. volské oko

vytřeštit: ouvrir grand les yeux, écarquiller les yeuxvytřeštit oči

zrak: diriger ses yeux sur qqch, attacher les yeux sur qqn/qqchupřít zrak na co

jeho, její, jejich: ses yeux jeho/její oči

mhouřit: cligner les yeux pour éviter la lumière du soleilmhouřit oči na slunci

nastražit: ouvrir grand les yeuxnastražit oči

trknout: Cela saute aux yeux !To trkne každého!

vypíchnout: éborgner l'œil à qqnvypíchnout komu oko

vyvést: Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.To mě vyvedlo z omylu.

zamhouřit: fermer les yeux sur qqchzamhouřit oči před čím

bít: sauter aux yeuxbít do očí

dosyta: se rincer l'œildosyta se vynadívat

hovězí: yeux bovinshovězí oči

clin d'œil: en un clin d'œilv (oka)mžiku

chlapík: avoir bon pied, bon œilbýt ještě chlapík o starém člověku

jestřáb: avoir l'œil américainmít oči jak jestřáb

klapka: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

koukat: avoir l'œil sur qqnkoukat komu na prsty

kruh: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

moldánky: avoir les larmes aux yeuxhovor. natahovat moldánky

mrkat: ribouler des yeux, en baver des ronds de chapeaumrkat na drát

mysl: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

obracet: tourner de l'œilobracet oči v sloup

obrátit: tourner de l'œil obrátit oči v sloup

otevřít: ouvrir de grands yeuxotevřít oči dokořán

otevřít se: Ses yeux se sont ouverts.Otevřely se mu oči.

písek: jeter de la poudre aux yeux de qqnházet komu písek do očí

planout: Ses yeux flamboyait de haine.V očích mu plála nenávist.

prasečí: yeux porcinsprasečí očka

pro: ne pas avoir froid aux yeuxmít pro strach uděláno

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

protřít: dessiller les yeux de/à qqnexpr. protřít komu zrak

přimhouřit: fermer les yeux sur qqchpřimhouřit oko nad čím

rouška: avoir un bandeau sur les yeuxmít roušku na očích

slovo: obéir qqn au doigt et à l'œilposlouchat koho na slovo

střízlivý: juger qqch d'un œil lucidedívat se na co střízlivýma očima

sypat: jeter de la poudre aux yeux de qqnsypat komu popel do očí

vařený: mener qqn au doigt et à l'œilutáhnout koho na vařené nudli

vedle: avoir tort, se mettre le doigt dans l'œilbýt vedle mýlit se

věřit: ne pas en croire ses yeuxnevěřit svým očím

vlastní: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

vylézt: Ses yeux sont sortis des orbites.Oči mu vylezly z důlků.