Hlavní obsah

kromě, řidč. krom

Předložka

  1. (vyjma) koho/čeho sauf, excepté qqn/qqch, à l'exception de qqn/qqchNepotkal nikoho kromě Petra.Il n'a rencontré que Pierre.
  2. (vyjadřuje přidání něčeho) koho/čeho outre, à part qqn/qqch, en dehors de qqchkromě jinéhoentre autre

Vyskytuje se v

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

plus: en plus de qqchkromě, vedle čeho, mimo co