Hlavní obsah

prominout

Dokonavé sloveso

  1. (odpustit vinu) komu co pardonner qqch à qqn, excuser qqn de qqchPromiňte (mi)!Excusez-moi !Promiňte, že ruším.Excusez-moi de vous déranger.
  2. (odpustit povinnost) komu co dispenser, libérer qqn de qqch

Vyskytuje se v

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Excusez-moi de vous déranger.

pospíchat: Promiňte, pospíchám.Excusez-moi, je suis pressé.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.Excusez-moi de vous déranger.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo.Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.