Hlavní obsah

hned

Částice

  1. (dokonce) (voire) même
  2. hned tak, tak hned (tak brzo) si vite
  3. hned tak někdo (téměř nikdo) n'importe qui

Vyskytuje se v

hned: tak brzo si vitehned tak, tak hned

možný: Dès que possible.Hned jak to bude možné.

příjezd: dès l'arrivéehned při příjezdu

: Qu'il vienne tout de suite !Ať hned přijde!

místo: sur place(hned) na místě, v místě konání

naproti: La gare est juste en face.Nádraží je hned naproti.

vedle: Le musée est/se trouve juste à côté.Muzeum je hned vedle.

hotový: ne pas y aller par quatre cheminsexpr. být se vším hned hotov

coup: du premier couprázem, hned napoprvé

début: dès le débuthned od začátku

instant: à l'instant(i)hned, právě (teď)

possible: dès que possiblehned jak to bude možné

près: tout prèshned vedle, zcela blízko

prime: de prime abordzprvu, hned (od počátku)

quelqu'un: lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !To byl oheň! To se hned tak nevidí!

subito: subito prestonaráz, najednou, raz dva, hned

sur: sur le coup(i)hned, okamžitě

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

falloir: Il faut l'avertir tout de suite.Je potřeba ho hned upozornit.

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

larme: avoir la larme facilemít hned slzy na krajíčku

minute: à la minutehned, okamžitě, v minutě

noyer: se laisser noyer dans un verre d'eauztrácet hned hlavu při první překážce

ongle: payer rubis sur l'onglezaplatit hned