Hlavní obsah

venir [v(ə)niʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. přijít, přijetaller et venirchodit sem a tam, přecházetne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátkyfaire venir qqnpovolat, pozvat koho, poslat pro koho
  2. chez qqn přijít ke komu
  3. nast(áv)at o události ap.générations à venirbudoucí generace
  4. venir de přijít od koho, odkud, přijet od koho, odkud
  5. de qqn/qqch pocházet od koho, odkud, z čeho o dědictví, z Paříže ap.
  6. venir de faire qqch právě udělat coIl vient de partir.Právě odešel.
  7. à qqch sahat k čemu k ramenům, po kolena ap., dosáhnout, dojít čeho cíle ap.venir à bout de qqchzdolat, zvládnout coen venir à qqchdojít, přikročit, přistoupit k čemu, pustit se do čehoen venir aux extrémitéspoužít krajních prostředků
  8. à venir budoucí, přicházející

Vyskytuje se v

allée: allée et venue chození sem a tam, přecházení, pobíhání

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

paraître: vient de paraîtreprávě vyšlo

planter: venir se planter devant/en face de qqnpostavit se před koho a nehnout se

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

venu: le premier venuprvní, kdo se namane, kdokoli

venu: bien venuvítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedený

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

voir: venir voir qqnpřijít ke komu

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

agir: Le moment est venu d'agir.Nadešla chvíle jednat.

atterrir: L'avion vient d'atterrir.Letadlo právě přistálo.

auprès: Venez vous asseoir auprès de moi.Sedněte si vedle mě.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

du: venir du Portugalpřijet z Portugalska

en: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

être: Est-ce que vous venez ?Přijdete?

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

venue: les allées et venuespřecházení sem a tam

appétit: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.