Hlavní obsah

o [o]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • o písmeno, hláska

Podstatné jméno mužské neměnné

  • O Z Západ

Přídavné jméno

  • O krevní skupina

Vyskytuje se v

alentours: aux alentoursde qqch okolo, kolem čeho

antipode: aux antipodesna konci světa

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

besoin: au besoinv případě potřeby

black: au blacknačerno nezákonně

bleu: au bleunamodro příprava ryb

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

bouchée: bouchée (au chocolat)plněný čokoládový bonbón

bout: au bout deqqch po čem, za časově

centuple: au centuplestonásobně, stokrát víc

chaîne: chaîne (haute-fidélité)(stereofonní) hi-fi souprava

château: château d'eauvodárenská věž, vodárna

chaud: au chaudv horku, v teple

chef: au premier chefv první řadě, především

chevet: au chevet de qqnu lůžka, u postele koho

choix: au choix de qqnpodle výběru koho

chute: chute (d'eau)vodopád

clair: au clairvenku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světlo

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor

complet: au (grand) completv plném počtu

contraire: au contrairenaopak

cor: cor (au pied)kuří oko

courant: au courantinformovaný

cours: cours d'eauvodní tok

débotté: au débottépři příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadání

début: au débutde qqch na začátku, z počátku čeho

deçà: au deçà deqqch na této straně čeho

dedans: au-dedansuvnitř, v nitru

dehors: au dehors deqqch mimo co, navenek čeho

delà: au(-)delà deqqch (dále) za čím

dépens: aux dépens de qqnna čí útraty/účet

dépourvu: au dépourvuznenadání, nepředvídaně

dessous: au-dessousdole, vespod, méně

dessus: au-dessusnahoře

devant: au-devant deqqn/qqch vstříc, naproti komu/čemu

diable: au diablepekelně daleko, k čertu

dos: au dosna záda, na zádech

droit: au droit de qqchkolmý k čemu

eau: eauxlázně

environ: aux environs deqqch kolem, okolo čeho místně i časově

femme: femme au foyeržena v domácnosti

fil: au filde qqch v průběhu čeho

final: au finalnakonec, konečně, konec konců

flan: au flannáhodou

fond: au fondv podstatě, v jádru, vlastně

forêt: les Eaux et Forêtsvodní a lesní hospodářství

fort: au fort dena vrcholu, v nejvyšším stupni

fraise: aux fraisesna jaře

fur: au fur et à mesurepostupně

galop: au galophonem

gémonies: vouer qqn/qqch aux gémoniesstavět na pranýř, vláčet blátem koho

gré: au gréde qqn podle přání koho

hasard: au hasardnazdařbůh, bez cíle, nerozvážně

haut: plus hautvýše v textu

jet: jet d'eauvodotrysk

jeu: jeu d'eauvodotrysk

jour: au jour le jourze dne na den

jugé: au jugéjen tak, odhadem, od oka

juste: au justepřesně

lentille: lentille d'eauokřehek

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

lieu: au lieude qqch místo čeho

loin: au loinv dálce, v dáli, daleko

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

lutte: de haute luttesilou (své) autority, mocí

matin: au matinráno

maximum: au maximumnanejvýš, nejvýš(e), maximálně

mélisse: eau de mélissemelisa léčivý odvar, melisový odvar

mépris: au mépris de qqch(na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na co

mesure: au fur et à mesurepostupně

mieux: au mieuxco nejlépe

milieu: au milieu (de)de qqch uprostřed, v polovině čeho

minéral: eau minéraleminerální voda, hovor. minerálka

minimum: au minimumminimálně

miroir: miroir d'eau(čtvercový) bazén v parku, zahradě

moins: au moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

monde: au mondena svět(ě)

naturel: au naturelpodle/ve skutečnosti, věrně

niveau: au niveau deqqch do výše, ve výši čeho

noir: en noir, au noirčerně

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho