Hlavní obsah

classer [klɑse]

Vyskytuje se v

classer: se classerřadit se, umístit se

terminal: (classe) terminaleposlední ročník francouzské střední školy

camarade: camarade de classespolužák/spolužákyně

pilote: classe-pilotepokusná třída

préparatoire: (classe) préparatoirepřípravný kurz ke studiu na VŠ

salle: salle de classeučebna

site: site classéchráněná oblast

tête: être à la tête de sa classebýt nejlepší ve třídě

distribuer: distribuer les animaux en classeszařadit živočichy do tříd

perfectionnement: classe de perfectionnementdoučovací hodina, doučování

redoubler: redoubler (une classe)opakovat třídu

cestovat: voyager en première (classe)cestovat první třídou

dějepis: classe d'histoirehodina dějepisu

historický: monument historique (classé)(chráněná) historická památka stavba

hodina: classe d'histoirehodina dějepisu

kurz: classe de neigeškolní lyžařský kurs

oblast: site classéchráněná oblast

památka: monument historique (classé)(chráněná) historická památka

první: voyager en première (classe)cestovat první třídou

příroda: classes vertesškola v přírodě

rok: rentrée des classeszačátek školního roku

skupina: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

společenský: classe socialespolečenská třída

společnost: société sans classesbeztřídní společnost

školní: rentrée des classeszačátek školního roku

třída: voyager en première/deuxième (classe)cestovat první/druhou třídou

turistický: classe touristedopr. turistická třída

výcvikový: classe de neigezimní výcvikový kurs

vyučovací: leçon , classe , cours vyučovací hodina

zameškaný: heures de classe manquéeszameškané vyučovací hodiny

třídní: journal de classetřídní kniha

classe: de classetřídní