Hlavní obsah

site [sit]

Podstatné jméno mužské

  1. hezké místo, (hezký) kout v přírodě ap.site protégépamátkově chráněné místosite classéchráněná oblast
  2. poloha místasite archéologiquearcheologické naleziště
  3. výp.webová stránka

Vyskytuje se v

administrateur: administrateur de site/serveursprávce internetové prezentace rec. offic. pour webmaster

site: site protégépamátkově chráněné místo

citer: citer un exempleuvést příklad

de: citer de mémoirecitovat zpaměti

dělnický: cité ouvrièredělnická čtvrť

oblast: site classéchráněná oblast

stránka: sur le site (web)na webové stránce

uvést: citer la sourceuvést pramen

vykopávka: site archéologiquevykopávky naleziště

výše: cité plus hautvýše uvedený

internetový: site (web/Internet)internetové stránky

kolej: loger en cité U/résidence universitairebydlet na koleji

místo: à l'endroit citéna uvedeném místě

uvedený: cité/-ée plus haut, ledit/laditevýše uvedený

cité: cité ouvrièredělnická čtvrť