Hlavní obsah

cité [site]

Vyskytuje se v

citer: citer un exempleuvést příklad

de: citer de mémoirecitovat zpaměti

dělnický: cité ouvrièredělnická čtvrť

uvést: citer la sourceuvést pramen

výše: cité plus hautvýše uvedený

kolej: loger en cité U/résidence universitairebydlet na koleji

místo: à l'endroit citéna uvedeném místě

uvedený: cité/-ée plus haut, ledit/laditevýše uvedený

cité: cité ouvrièredělnická čtvrť