Hlavní obsah

střed

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kružnice ap.) centre m, milieu mve složeninách se někdy užívá předpony mi-střed úsečky ABmilieu d'un segment ABstřed terče(černý) mouche f
  2. (oblasti, města) centre mříše Středu Čínaempire m du Milieustřed městacentre m (de la ville), centre-ville m
  3. (týdne ap.) milieu m
  4. (mezi lidmi) centre m
  5. (politický směr) centre m
  6. (těžiště, ohnisko) centre m(zájmu ap.) pôle m

Vyskytuje se v

středa: Popeleční středamercredi des Cendres

zájem: být středem zájmuêtre le point de mire