Hlavní obsah

jako

Vyskytuje se v

bečka: být tlustý jako bečkaêtre gras comme un moine

bílý: bílý jako sníhblanc comme la neige

blesk: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

bota: černý jako botanoir comme du cirage

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

buřt: tlustý jako buřtgras comme un moine

dědictví: připadnout komu jako dědictvíéchoir à qqn en héritage

děravý: děravý jako cedníktroué comme une écumoire

doklad: jako dokladà titre documentaire

domácký: pracovat jako domácký dělníktravailler en chambre

hrdina: padnout jako hrdinamourir en héros

alabastr: bílý jako alabastr/z alabastrublanc comme l'albâtre

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

bledý: být bledý jako stěnaêtre pâle comme un linge

blecha: být šťastný jako blechaêtre heureux comme un poisson dans l'eau

boží: být čistý jako slovo božíêtre fauché comme le blé

brečet: brečet jako želvapleurer comme une vache

břitva: ostrý jako břitvacoupant comme un rasoir

cedník: Má paměť jako cedník.Sa mémoire est une passoire.

černý: černý jako uhelnoir comme du charbon

čert: bát se koho/čeho jako čert křížecraindre qqn/qqch comme la peste

čert: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížifuir qqn/qqch comme la peste

červený: být červený jako rakêtre rouge comme une écrevisse

četník: být jako četníkfaire le gendarme

čoud: zmizet jako čouds'en aller en fumée

ďábel: řádit jako ďáblem posedlýse démener comme un diable (dans un bénitier)

deka: hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Ça se bouscule au portillon.

diktátor: chovat se jako diktátorfaire le dictateur

dlouhý: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

doma: Chovejte se jako doma.Faites comme chez vous.

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

držet se: držet se koho jako klíštěcramponner qqn

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

dudek: spát jako dudekdormir comme un loir

duha: pít jako duhaavoir une bonne descente (de gosier), boire comme une éponge

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

eben: vlasy jako ebencheveux d'ébène

ementál: děravý jako ementáltroué comme un gruyère

fabrika: hulit jako fabrikafumer comme un pompier

facka: jasný jako fackasimple comme bonjour

falešný: falešný jako kočkafaux comme un jeton

havran: černý jako havrannoir comme un corbeau

hbitý: hbitý jako ještěrkavif comme un écureuil

hezký: hezký jako obrázekjoli comme un cœur

hlad: mít hlad jako vlkavoir une faim de loup

hladký: hladký jako sklouni comme une glace

hlemýžď: vléci se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

hlídat: hlídat koho jako oko v hlavěêtre aux petits soins de qqn

hnůj: expr. jet jako s hnojemavancer comme une tortue

hořký: hořký jako pelyněkamer comme chicotin

hospoda: chodit ke komu jako do hospodyprendre la maison de qqn pour une auberge

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

hrát si: hrát si s kým jako kočka s myšíse jouer de qqn comme un chat d'une souris

hrdlička: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

hrnec: zmizet jako pára nad hrncemhovor. s'évaporer

hrob: mlčet jako hrobêtre muet comme une tombe

hromádka: být jako hromádka neštěstíêtre triste comme un bonnet de nuit

hubený: být hubený jako luntêtre maigre comme un hareng saur

hulákat: hulákat jako na lesybrailler comme un sourd

hulit: hulit jako fabrikafumer comme un pompier

chladný: chladný jako mramorfroid comme le marbre

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

chodit: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

chrt: být (hubený) jako chrtêtre maigre comme un clou

chumelit (se): Dělá, jako by se nechumelilo.Il fait comme si de rien n'était.

chvět se: chvět se jako osikatrembler comme une feuille

chytrý: být chytrý jako opiceêtre malin comme un singe

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

coutume: comme de coutumejako obyčejně

documentaire: à titre documentairejako doklad

ébène: noir comme l'ébènečerný jako eben, ebenově černý

exemplatif: à titre exemplatifjako příklad

façon: en même façon questejně jako

habitude: comme d'habitudejako vždy

héroïne: mourir en héroïnezemřít jako hrdinka

ivoire: d'ivoirebílý jako alabastr, alabastrový

jaune: jaune comme cirežlutý jako citron, citronově žlutý

kif: C'est du kif.To je prašť jako uhoď.

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

lis: blanc comme un lisbílý jako lilie

magie: comme par magiejako(by) kouzlem

maigre: maigre comme un clouhubený jako lunt

naître: être né pour qqn/qqchbýt (jako) zrozený pro koho/co

noël: Père Noël= symbolická postava starce, který rozdává dětem dárky jako náš Ježíšek

pluie: La pluie tombe à seaux.Leje jako z konve.

prompt: prompt comme l'éclairrychlý jako blesk

psychologie: faire preuve de psychologieukázat se jako dobrý psycholog