Hlavní obsah

černý

Přídavné jméno

  1. (černě zbarvený) noir/noirečerné pivobière f brunečerný čajthé m (noir)med. černý kašelcoqueluche fbot. černý bezsureau mbot. černý rybíz keřgroseillier m noirčerné brýlelunettes f pl noiresčerné uhlíhouille f, charbon m de terre
  2. (tmavý) noir/noirečerný humorhumour m noirfot. černá komorachambre f noire
  3. přen.(nepovolený) noir/noire, clandestin/-inečerný pasažérpassager m clandestin, resquilleur m
  4. (smutný, nešťastný) noir/noire, néfaste

Vyskytuje se v

bota: noir comme du ciragečerný jako bota

burza: marché noirčerná burza

čaj: thé (noir)černý čaj

černý: thé (noir)černý čaj

datel: pic noirdatel černý

humor: humour noir/macabre/pince-sans-rirečerný/šibeniční/suchý humor

káva: café noir/instantané/turcčerná/instantní/turecká káva

magie: magie blanche/noirebílá/černá magie

moře: mer Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbesgeogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské moře

myšlenka: papillons noirsčerné/(po)chmurné myšlenky

ovce: brebis galeusečerná ovce přen.

pasažér: passager clandestin, resquilleur černý pasažér

pátek: Vendredi noirČerný pátek

Petr: pouilleux , (jeu du) mistigri , vieux garçon , puant černý Petr hra

pivo: bière brunečerné pivo

sjezdovka: piste bleue/rouge/noiremodrá/červená/černá sjezdovka

skříňka: boîte noirečerná skříňka v letadle

světadíl: continent noirčerný světadíl

trefa: tir dans le milletrefa do černého

uhel: noir comme du charbončerný jako uhel

zvěř: bêtes noiresčerná zvěř

havran: noir comme un corbeaučerný jako havran

mrak: nuages noirs à l'horizončerné mraky na obzoru nebezpečí

strefit se: faire mouchestrefit (se) do černého

ébène: noir comme l'ébènečerný jako eben, ebenově černý

enregistreur: enregistreur de volčerná skříňka v letadle

galeux: brebis galeusečerná ovce přen.

groseillier: groseillier noirčerný rybíz keř

noir: bêtes noiresčerná zvěř

broyer: broyer du noirmít černé myšlenky

chat: La nuit tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

cirage: hovor. noir comme du ciragečerný jako bota

corbeau: noir comme un corbeaučerný jako havran

encre: noir comme de l'encreinkoustově černý

mille: tir dans le milletrefa do černého

mouche: faire mouchetrefit do černého, tít do živého

nuit: La nuit, tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

pruneau: hovor. être noir comme un pruneaubýt černý jako uhel