Hlavní obsah

černý

Přídavné jméno

  1. (černě zbarvený) noir/noirečerné pivobière f brunečerný čajthé m (noir)med. černý kašelcoqueluche fbot. černý bezsureau mbot. černý rybíz keřgroseillier m noirčerné brýlelunettes f pl noiresčerné uhlíhouille f, charbon m de terre
  2. (tmavý) noir/noirečerný humorhumour m noirfot. černá komorachambre f noire
  3. přen.(nepovolený) noir/noire, clandestin/-inečerný pasažérpassager m clandestin
  4. (smutný, nešťastný) noir/noire, néfaste

Vyskytuje se v

bota: černý jako botanoir comme du cirage

burza: černá burzamarché noir

čaj: černý čajthé (noir)

datel: datel černýpic noir

humor: černý/šibeniční/suchý humorhumour noir/macabre/pince-sans-rire

káva: černá/instantní/turecká kávacafé noir/instantané/turc

magie: bílá/černá magiemagie blanche/noire

moře: geogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské mořemer Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbes

myšlenka: černé/(po)chmurné myšlenkypapillons noirs

ovce: černá ovce přen.brebis galeuse

pasažér: černý pasažérpassager clandestin, resquilleur

pátek: Černý pátekVendredi noir

Petr: černý Petr hrapouilleux , (jeu du) mistigri , vieux garçon , puant

pivo: černé pivobière brune

sjezdovka: modrá/červená/černá sjezdovkapiste bleue/rouge/noire

skříňka: černá skříňka v letadleboîte noire

světadíl: černý světadílcontinent noir

trefa: trefa do černéhotir dans le mille

uhel: černý jako uhelnoir comme du charbon

zvěř: černá zvěřbêtes noires

havran: černý jako havrannoir comme un corbeau

mrak: černé mraky na obzoru nebezpečínuages noirs à l'horizon

strefit se: strefit (se) do černéhofaire mouche

ébène: noir comme l'ébènečerný jako eben, ebenově černý

enregistreur: enregistreur de volčerná skříňka v letadle

galeux: brebis galeusečerná ovce přen.

groseillier: groseillier noirčerný rybíz keř

noir: bêtes noiresčerná zvěř

noir: musique noirečerná muzika

noir: porter du noir, être en noirchodit v černém, být v černém na znamení smutku

broyer: broyer du noirmít černé myšlenky

chat: La nuit tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

cirage: hovor. noir comme du ciragečerný jako bota

corbeau: noir comme un corbeaučerný jako havran

encre: noir comme de l'encreinkoustově černý

mille: tir dans le milletrefa do černého

mouche: faire mouchetrefit do černého, tít do živého

noir: C'est écrit noir sur blanc.Je to napsané černé na bílém.

nuit: La nuit, tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

pruneau: hovor. être noir comme un pruneaubýt černý jako uhel