Hlavní obsah

naître [nεtʀ]

Sloveso neosobní

Vyskytuje se v

heureux: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une heureuse étoile

naître: být (jako) zrozený pro koho/coêtre né pour qqn/qqch

asperger: pokropit novorozence svěcenou vodouasperger d'eau lustrale un nouveau-né

coiffé: být narozen na šťastné planetěêtre né coiffé

couvée: nebýt včerejšín'être pas né de la dernière couvée

cuillère: umět se narodit, být z bohaté rodinyêtre né avec une cuillère d'argent dans la bouche

hier: nebýt včerejšín'être pas né d'hier

planète: být narozen pod šťastnou hvězdouêtre né sous une bonne planète

pluie: nebýt včerejšíne pas être né de la dernière pluie

hvězda: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une bonne étoile

svítat: Svítá.Le jour arrive/se lève/naît/paraît.

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

kdy: Kdy ses narodil?Quand es-tu né ?

narodit se: Kdy/Kde jste se narodil?Quand/Où est-ce que vous êtes né ?

narozený: narozený dne...né le...

nenarozený: nenarozené dítěenfant à naître

slepý: být od narození slepýêtre aveugle de naissance/aveugle-né

rodina: být z bohaté rodinyêtre né avec une cuillère d'argent dans la bouche

šťastný: být narozen na šťastné planetěêtre né sous une bonne étoile