Hlavní obsah

verser [vεʀse]

Vyskytuje se v

caution: verser une cautionsložit kauci

verse: Il pleuvait à verse.Lilo jako z konve.

kauce: verser une cautionsložit kauci

den: Vin versé n'est pas avalé.Nechval dne před večerem.

konev: Il pleut à verse.Leje jako z konve.

prolít: verser son sang pour qqchprolít (svou) krev za co

přeskočit: Vin versé n'est pas avalé.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co