Hlavní obsah

prise [pʀiz]

Podstatné jméno ženské

 1. úchyt
 2. záchyt horolezce na skále
 3. kniž.uchopení
 4. chvat v zápase, hmat
 5. dobytí, obsazení města ap., zmocnění se rukojmí
 6. kořist, úlovek, zabavená věc
 7. prise de courant, prise (électrique) (elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka
 8. prise d'eau kohoutek, trubka, jímka
 9. prise d'air přívod vzduchu
 10. prise d'armes vojenská přehlídka
 11. prise d'habit, de voile přijímání hábitu novice
 12. prise de vue(s) záběr filmový, snímek fotografický
 13. prise de son snímání zvuku
 14. prise de sang odběr krve
 15. prise directe přímý převod rychlosti
 16. špetka, štipec tabáku ap., dávka léku
 17. prise en charge zaopatření, převzetí do péče
 18. (z)tuhnutí cementu, sražení mléka ap.

Vyskytuje se v

air: prendre l'airbýt na vzduchu, procházet se

congé: prendre congé(roz)loučit se

fin: prendre finskončit, přestat

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

parti: parti prispředpojatost, zaujatost, zaujatý postoj

partie: prendre qqn à partieobořit se na koho, napadnout koho

possession: prendre possessionde qqch zabrat (si) co pokoj ap.

prendre: prendre qqch sur soivzít na sebe co

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

prendre: à tout prendrekonec konců, celkem vzato, když se to tak vezme

prendre: se prendrechytat se, brát se

prendre: se prendre(za)chytit se, přiskřípnout se do dveří ap., uváznout např. v pavoučí síti

prendre: se prendrede qqch zapálit se pro co

prendre: s'y prendrepočínat si, vést si jak

prendre: s'y prendrepustit se do toho s časovým upřesněním

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

altitude: prendre de l'altitudenab(í)rat výšku o letadle

bus: prendre le busjet autobusem

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

chasse: donner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.

ciment: ciment à prise lentezvolna tuhnoucí cement

connaissance: prendre connaissance de qqchobeznámit se, seznámit se s čím

conscience: prendre conscience de qqchuvědomit si co

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

contact: prendre contact avec qqnnavázat styk s kým

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

corde: motor. prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

crise: être pris d'une crisedostat záchvat

culotte: prendre une culottehodně prohrát

décision: prendre une décisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

défaut: (sur)prendre qqn en défautpřistihnout, nachytat koho

défense: prendre la défense de qqnhájit, zastat se, vystoupit na obranu koho

dépourvu: prendre qqn au dépourvupřekvapit koho

douche: prendre une douche(vy)sprchovat se

embonpoint: prendre de l'embonpointtloustnout

essor: prendre son essorvzlétnout, vznést se, přen. rozvinout se

femme: prendre femmeoženit se

feu: prendre feuvznítit se, vzplanout, chytit ohněm

filature: prendre qqn en filaturesledovat koho

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

froid: prendre froidnachladit se, nastydnout

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

gorge: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

haine: prendre qqn en hainepojmout nenávist ke komu

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

mal: prendre (du) malonemocnět

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

moulage: prendre un moulage de qqchudělat odlitek čeho, odlít co

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

parti: prendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký

pas: prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

plaisir: prendre du plaisir à (faire) qqchlibovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšení

position: prendre positionzaujmout stanovisko

prendre: prendre qqn en amitiéoblíbit si koho

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

prendre: prendre sa températurezměřit si teplotu

prendre: prendre des notesdělat si poznámky

prendre: prendre une photo de qqchvyfotit co, udělat snímek čeho

prendre: prendre le pouvoirchopit se moci

prendre: prendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu

prendre: prendre le trainjet vlakem

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

prendre: prendre froidnachladit se

prendre: s'y prendre bienpočínat si dobře

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

raccourci: prendre un raccourcijít zkratkou

rendez-vous: prendre (un) rendez-voussmluvit si schůzku

résolution: prendre une résolutionučinit rozhodnutí, rozhodnout se

retard: prendre du retardzpožďovat se o hodinkách

retraite: prendre sa retraiteodejít do důchodu

sang: prise de sangodběr krve

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

sur: être pris sur le faitbýt chycen při činu

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

tripe: prendre aux tripesdojmout k slzám, chytit za srdce

ventre: prendre du ventretloustnout

vol: prendre son volvzlétnout, odletět, vznést se

vue: prise de vuezáběr

appui: prendre appui sur qqn/qqchopřít se o koho/co

autobus: prendre l'autobusjet autobusem

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna