Hlavní obsah

reprise [ʀ(ə)pʀiz]

Podstatné jméno ženské

 1. znovuzahájení, obnovení, opětné zahájení
 2. repríza divadelní hry ap., cover verze filmu
 3. hud.repetice
 4. à plusieurs reprises několikrát, mnohokrát, víc(e)krát
 5. odkoupení zboží obchodníkem, odkoupení protiúčtem
 6. odstupné za vybavení bytu
 7. odkoupení firmy
 8. rozběhnutí motoru, akcelerační pružnost, rychlý přechod z pomalých otáček na vysoké
 9. opětné vzetí, opětné dobytí města ap.
 10. sport.druhý poločas
 11. tech.oprava zdi
 12. správka, (za)látání, záplata na látce, šatech
 13. oživení hospodářské, po recesi

Vyskytuje se v

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát

reprendre: se reprendreopravit se v řeči ap.

reprendre: se reprendreà faire qqch pustit se znovu, dá(va)t se znovu do čeho

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

reprendre: reprendre sa placesednout si na své místo

reprendre: reprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí

reprendre: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

reprendre: reprendre un articlepřepracovat článek

reprendre: reprendre les idées de qqnpřebrat čí nápady

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

odvaha: dodat si odvahy(re)prendre courage

přijít: přijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

lapat: lapat po dechuhaleter, avoir de la peine à reprendre haleine

dech: (znovu) nabrat/popadnout dechreprendre haleine/(son) souffle

nabýt: nabýt vědomíreprendre ses esprits

popadnout: popadnout dechreprendre haleine

přebrat: přebrat štafetureprendre le flambeau