Hlavní obsah

reprise [ʀ(ə)pʀiz]

Podstatné jméno ženské

 1. znovuzahájení, obnovení, opětné zahájení
 2. repríza divadelní hry ap.
 3. hud.repetice
 4. à plusieurs reprises několikrát, mnohokrát, víc(e)krát
 5. odkoupení zboží obchodníkem, odkoupení protiúčtem
 6. odstupné za vybavení bytu
 7. odkoupení firmy
 8. rozběhnutí motoru, akcelerační pružnost, rychlý přechod z pomalých otáček na vysoké
 9. opětné vzetí, opětné dobytí města ap.
 10. sport.druhý poločas
 11. tech.oprava zdi
 12. správka, (za)látání, záplata na látce, šatech
 13. oživení hospodářské, po recesi

Vyskytuje se v

reprendre: se reprendreopravit se v řeči ap.

reprise: à plusieurs reprisesněkolikrát, mnohokrát, víc(e)krát

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

odvaha: (re)prendre couragedodat si odvahy

přijít: reprendre ses esprits, revenir à soipřijít k sobě

vrátit se: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

lapat: haleter, avoir de la peine à reprendre haleinelapat po dechu

dech: reprendre haleine/(son) souffle(znovu) nabrat/popadnout dech

nabýt: reprendre ses espritsnabýt vědomí

popadnout: reprendre haleinepopadnout dech

přebrat: reprendre le flambeaupřebrat štafetu

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát