Hlavní obsah

promesse [pʀɔmεs]

Vyskytuje se v

bercer: On l'a bercé de vaines promesses.Uchlácholili ho planými sliby.

exécuter: exécuter une promessedodržet slib

rappeler: Je te rappelle ta promesse.Připomínám ti tvůj slib.

akcie: promesse (d'action)zatímní akcie

slavnostní: promesse solennelleslavnostní slib

slib: promesse d'obéissanceslib poslušnosti

nedostát: manquer à ses promessesnedostát slibům

nikoli: Il demande de l'aide, pas des promesses.Žádá pomoc, nikoli sliby.

promesse: promesse en l'airplaný slib