Hlavní obsah

penché [pɑ̃ʃe]

Vyskytuje se v

pencher: se penchernaklonit se, sklonit, nahýbat se o osobách

pencher: se penchersur qqn/qqch zabývat se kým/čím, zajímat se o koho/co

prière: Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.

sur: se pencher sur qqchsklonit se nad co/čím

pencher: faire pencher la balancevychýlit misky vah ovlivnit rozhodnutí