Hlavní obsah

pencher [pɑ̃ʃe]

Vyskytuje se v

prière: Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.

sur: se pencher sur qqchsklonit se nad co/čím

penché: avoir un air penchétvářit se zamyšleně