Hlavní obsah

ujet

Vyskytuje se v

před, přede: ujet komu před nosemfiler à qqn sous le nez

hodina: (u)jet 200 (kilometrů) za hodinufaire du 200 (à l'heure)