Hlavní obsah

ujet

Vyskytuje se v

před, přede: filer à qqn sous le nezujet komu před nosem

hodina: faire du 200 (à l'heure)(u)jet 200 (kilometrů) za hodinu

ujet: J'ai raté mon bus.Ujel mi autobus.