Hlavní obsah

projet

Vyskytuje se v

ekonomický: ekonomické plányprojets économiques

osnova: práv. osnova zákonaprojet d'une loi

plán: plány do budoucnaprojets d'avenir

plán: mít s kým plányavoir des projets sur qqn

plán: vypracovat plánélaborer un projet

projekt: nechat co ve stadiu projektulaisser qqch à l'état de projet

projev: projev přátelstvítémoignage /marque d'amitié

projev: projev láskymanifestation /marque d'amour

projev: projev nepřátelstvíacte d'hostilité

projev: slavnostní projevdiscours solennel

projev: zahajovací/závěrečný projevdiscours inaugural/de clôture

předběžný: předběžný návrhsmlouvy ap. version préliminaire, rozpočtu ap. avant-projet

připojit se: připojit se k projektudonner son adhésion à un projet

zákon: návrh zákonaz vlády projet de loi, z parlamentu proposition de loi

spolupracovat: spolupracovat na projektucollaborer à un projet

zlepšovací: zlepšovací návrhprojet de perfectionnement

překřížit: překřížit komu cestu zhatit plányfaire échouer les projets de qqn

stavět se: přen. stavět se komu do cestygêner (les projets) de qqn

architecture: projet d'architecturearchitektonický projekt

éloge: éloge funèbresmuteční projev nad rakví

étape: brûler l'étapeneudělat zastávku, projet zastávk(o)u

négocier: négocier un virage(rychle a dobře) projet zatáčku

brûler: brûler un feu rouge(pro)jet na červenou

finaliser: finaliser un projetdokončit projekt, finišovat s projektem

ouvrir: ouvrir la pisteprojet stopu

rejeter: rejeter le projet de loizamítnout návrh zákona

séduire: Son projet a séduit tout le monde.Jeho plán všechny okouzlil.

ouragan: Son discours a déchaîné un ouragan.Jeho projev rozpoutal bouři.