Hlavní obsah

pleuvoir [pløvwaʀ]

Sloveso neosobní

Vyskytuje se v

risquer: Vypadá to, že bude pršet.Il risque de pleuvoir.

venter: Ať prší nebo svítí slunce.Qu'il pleuve ou qu'il vente.

corde: Padají provazy (deště).Il pleut des cordes.

pisser: Chčije. pršíIl pleut comme vache qui pisse.

verse: Lilo jako z konve.Il pleuvait à verse.

rána: zasypat koho ranamifaire pleuvoir les coups sur qqn

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

již: Již neprší.Il ne pleut plus.

mít: Zítra má pršet.Il devrait pleuvoir demain.

pršet: Prší.Il pleut.

: Už neprší.Il ne pleut plus.

konev: Leje jako z konve.Il pleut à verse.

pleuvoir: Prší., Leje.Il pleut.