Hlavní obsah

droite [dʀwat]

Vyskytuje se v

auteur: droit d'auteurautorské právo

civil: droits civilsobčanská práva

droit: coup droitforhend

droite: à droitevpravo, napravo, po pravé straně

fil: droit filsměr po niti

normal: (droite) normalenormála

visite: droit de visite (aux enfants)právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodiče

administratif: droit administratifsprávní právo

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie

coutumier: droit coutumierobyčejové právo

criminel: droit crimineltrestní právo

douane: droits de douanecelní poplatky, clo

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

ligne: ligne droitepřímka

oblique: geom. (droite) obliquenakloněná přímka

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

quai: práv. droit de quainábřežné, pobřežné

rétention: droit de rétentionzadržovací právo

retour: práv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém

suffrage: droit de suffragehlasovací právo

vers: vers la droite(odněkud) zprava, někde (vpravo)

vote: droit de votehlasovací právo

aller: aller tout droit/à droite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

continuer: continuer une droiteprodloužit přímku

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

orienté: droite orientéeorientovaná přímka

prévaloir: faire prévaloir ses droitsprosadit svá práva

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo

but: aller droit au butjít přímo k cíli

autorský: droit d'auteurpráv. autorské právo

čelo: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad!

deklarace: Déclaration universelle des droits de l'hommeVšeobecná deklarace lidských práv

dobrota: marcher droitsekat dobrotu

huba: marcher droitdržet hubu a krok

kolmý: cône droitmat. kolmý kužel

krajní: extrême droite polit. krajní pravice

lidský: droits de l'hommelidská práva

mezinárodní: droit internationalmezinárodní právo

nakloněný: (droite) oblique nakloněná přímka

námořní: droit maritimenámořní právo

nárok: droit /revendication /prétention légitimezákonný/oprávněný nárok

norma: norme juridique, règle de droitpráv. právní norma

obhájce: défenseur du droitobhájce práva

ochránce: défenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyenveřejný ochránce práv

polopřímka: origine d'une demi-droitepočátek polopřímky

poplatek: droits de douanecelní poplatky

asile: droit d'asileprávo azylu

pozbýt: être déchu des droits civiquespráv. pozbýt občanských práv

pracovní: droit du travailpracovní právo

pravá: partir du pied droitvykročit pravou

pravice: extrême droite krajní pravice

pravicově: orienté vers la/à droitepravicově orientovaný

pravicový: parti de droitepravicová strana

pravidlo: priorité à droitemotor. pravidlo pravé ruky

právní: norme juridique, règle de droitprávní norma

právnický: Faculté de Droitprávnická fakulta

právo: droit constitutionnelústavní právo

pravoúhlý: deux droites orthogonalesdvě pravoúhlé přímky

pravý: coup droitúder pravou v rohování

prosazovat: faire valoir ses droitsprosazovat svá práva

přednost: priorité de droitepřednost zprava

přednostní: droit de prioritépráv. přednostní právo

přímka: droites parallèlesrovnoběžné přímky

rovinka: dernière ligne droitecílová rovinka

římský: droit romainpráv. římské právo

subjekt: sujet de droitpráv. právní subjekt

unie: droit communautaireprávo Evropské unie

uplatňovat: faire valoir ses droitsuplatňovat svá práva

veškerý: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

volit: droit de voter et d'être éluprávo volit a být volen

vpravo: garder sa droitedržet se vpravo

všichni, všechny, všechna: tous droits réservésvšechna práva vyhrazena

vyhrazený: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

vykročit: partir du pied droitvykročit pravou nohou

vzad: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad (!)

zleva: de gauche à droitezleva doprava

zprava: de droite à gauchezprava doleva

způsobilý: jouir de ses droitsbýt právně způsobilý

ztráta: interdiction légale, privation des droits civilsztráta občanských práv

celní: droit de douane(s)celní poplatek

doprava: Tournez à droite.Odbočte doprava.

hemisféra: hémisphère cérébral droit/gaucheanat. pravá/levá hemisféra mozková

napravo: Tournez/Allez à droite.Odbočte/Jděte napravo.

odbočit: tourner à gauche/droiteodbočit doleva/doprava

přímo: aller tout droitjet přímo (vpřed)

rovně: Allez tout droit.Jděte pořád rovně.

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

vyhovět: donner suite/faire droit à une demandevyhovět žádosti

vzpřímeně: se tenir/être assis droitstát/sedět vzpřímeně

zabočit: tourner à gauche/droitezabočit vlevo/vpravo

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

držet: marcher droitzhrub. držet hubu a krok