Hlavní obsah

tobě

Zájmeno

  • te(samostatně) toitobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

Vyskytuje se v

prosit: při vyjádření údivu je te le demandeprosím tě, prosím vás

tebe, tě: Salut !(No) Tě bůh!

aby: Il est venu pour faire ta connaissance.Přišel, aby tě poznal.

být: Qu'est-ce que tu as ?Co je ti?

hodit se: Demain, ça te va ?Hodí se ti to zítra?

jak: toi aussi bien que moijak ty, tak já

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

léto: Quel âge as-tu ?Kolik je ti let?

líbit se: Tu as aimé ce film ?Líbil se ti ten film?

mluvit: Je veux te parler.Chci s tebou mluvit.

můj, má, mé, moje: Oh, mon Dieu !expr. Můj (ty) bože!

přijet: Je viendrai te chercher en voiture.Přijedu pro tebe autem.

s, se: Je t'aiderai avec plaisir.S radostí ti pomohu.

slušet: Cela ne te va pas.To ti nesluší.

stát se: Qu'est-ce qui t'est arrivé ?Co se ti stalo?

stýskat se: Tu me manques., Je m'ennuie de toi.Stýská se mi po tobě.

tebou: Je veux parler avec toi., Je veux te parler.Chci s tebou mluvit.

ten, ta, to: Mêle-toi de ce qui te regarde !Co je ti do toho?

ti: Qui te l'a dis (à toi) ?Kdo ti to řekl?

tobě: à toi aussi, de mêmetobě taky odpověď na přání

zapůsobit: Tu en es impressionné ?Zapůsobilo to na tebe?

zavolat: Je te rappelle/Je vais t'appeler plus tard.Zavolám ti později.

že: Comment tu peux avoir envie !Že se ti chce!

draze: Tu me le payeras.To ti přijde draho.

hasit: Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.Nehas, co tě nepálí.

kámen: Il faut rendre le bien pour le mal.Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

napadat: Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !expr. Co tě napadá!

něco: Tu trouves toujours quelque chose (à redire) !expr. Ty máš pořád něco!

ničit: Cet escalier me tue.Ty schody mě ničí.

patřit: Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !Patří ti to.

příležitost: C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.Taková příležitost se ti už znovu nikdy nenaskytne.

příště: La prochaine fois, je ne te manquerai pas.Příště tě dostanu.

soudit: Je mesure les autres à mon aune.pořek. Podle sebe soudím tebe.

umořit: Ces escaliers me tuent !Ty schody mě umoří!

toi: toi-mêmety sám osobně

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

ce: Ce que t'es bête !Ty jsi ale blbý!

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

marquer: Cette robe marque la taille.Ty šaty zdůrazňují pas.

rappeler: Je te rappelle ta promesse.Připomínám ti tvůj slib.

tant: Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

lent: T'as le cerveau lent.Myslí ti to pomalu.

pitié: Il vaut mieux faire envie que pitié.Lépe když ti závidí, nežli když tě litují.

remballer: Il peut remballer ses compliments.Ať mě ušetří těch svých komplimentů., Ať si nechá ty své komplimenty.

pic: pozdrav saluttě pic