Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení lieu de destination

určení: příslovečné určenívětný člen complément circonstanciel

blíže: blíže neurčenýillimité/-ée, indéfini/-ie

blíže: blíže určitspécifier

časově: časově určitlocaliser (dans le temps)

příslovečný: ling. příslovečné určenícomplément circonstanciel

místo: místo určenílieu de destination

určit: blíže určitspécifier

circonstance: ling. complément de circonstancepříslovečné určení

complément: complément de circonstancepříslovečné určení

indéterminé: pour une cause indéterminéez blíže neurčeného důvodu

prévoir: être prévu pour qqchbýt určený pro co

zone: zone d'aménagement différé Z. A. D.území (výhledově) určené pro zástavbu

zone: zone à urbaniser en priorité Z. U. P.území určené pro přednostní zástavbu

déterminer: déterminer l'heure de la réunionurčit hodinu schůze

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

date: prendre dateurčit datum schůzky