Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

blíže: blíže neurčenýillimité/-ée, indéfini/-ie

časově: časově určitlocaliser (dans le temps)

příslovečný: ling. příslovečné určenícomplément circonstanciel

místo: místo určenílieu de destination

určit: blíže určitspécifier

circonstance: příslovečné určeníling. complément de circonstance

complément: příslovečné určenícomplément de circonstance

indéterminé: z blíže neurčeného důvodupour une cause indéterminée

prévoir: být určený pro coêtre prévu pour qqch

zone: území (výhledově) určené pro zástavbuzone d'aménagement différé Z. A. D.

déterminer: určit hodinu schůzedéterminer l'heure de la réunion

réserver: osud, který je nám určenle sort qui nous est réservé

date: určit datum schůzkyprendre date

určení: místo určenícíl, místo doručení lieu de destination