Hlavní obsah

vyhrazený

Přídavné jméno

  1. (pro něj. účel) réservé/-éezměna programu vyhrazenaprogramme sauf modificationsveškerá práva vyhrazenatous droits réservésdopr. vyhrazené parkovištěparking réservé
  2. (rezervovaný) réservé/-ée

Vyskytuje se v

právo: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

program: změna programu vyhrazenaprogramme sauf modifications

veškerý: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenatous droits réservés

změna: změna programu vyhrazenaprogramme sauf modifications

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo