Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (právní normy) droit m, loi f, justice fústavní právodroit constitutionneltrestní právodroit pénalveškerá práva vyhrazenatous droits réservés
  2. (oprávnění, nárok) droit m(výběru ap.) faculté fNemáte právo...Vous n'avez pas le droit...lidská právadroits de l'hommehlasovací právodroit de suffrageautorská právadroits d'auteur
  3. práva hovor.(nauka) droit m

Vyskytuje se v

autorský: droit d'auteurpráv. autorské právo

deklarace: Déclaration universelle des droits de l'hommeVšeobecná deklarace lidských práv

lidský: droits de l'hommelidská práva

mezinárodní: droit internationalmezinárodní právo

námořní: droit maritimenámořní právo

obhájce: défenseur du droitobhájce práva

ochránce: défenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyenveřejný ochránce práv

pozbýt: être déchu des droits civiquespráv. pozbýt občanských práv

pracovní: droit du travailpracovní právo

prosazovat: faire valoir ses droitsprosazovat svá práva

přednostní: droit de prioritépráv. přednostní právo

římský: droit romainpráv. římské právo

stanný: loi martialestanné právo

unie: droit communautaireprávo Evropské unie

uplatňovat: faire valoir ses droitsuplatňovat svá práva

veškerý: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

volební: suffrage universelvšeobecné volební právo

volit: droit de voter et d'être éluprávo volit a být volen

všichni, všechny, všechna: tous droits réservésvšechna práva vyhrazena

výhradní: exclusivité výhradní právo distribuce filmů, prodeje ap.

vyhrazený: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

výsadní: privilège výsadní právo

ztráta: interdiction légale, privation des droits civilsztráta občanských práv

administratif: droit administratifsprávní právo

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie

coutumier: droit coutumierobyčejové právo

criminel: droit crimineltrestní právo

domicile: violation de domicileporušení domovního práva

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

faculté: práv. faculté de rachat (réméré)právo zpětné koupě

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

martial: loi martialestanné právo

propriété: propriété artistique/industrielleautorské právo na umělecké dílo/průmyslové vlastnictví

rachat: práv. faculté de rachatodkupní právo

raison: avec (juste) raisonprávem

rétention: droit de rétentionzadržovací právo

retour: práv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém

réunion: liberté de réunionshromažďovací právo

suffrage: droit de suffragehlasovací právo

titre: À quel titre ?Z jakého titulu?, Jakým právem?

vote: droit de votehlasovací právo

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

prévaloir: faire prévaloir ses droitsprosadit svá práva

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo

právo: droit constitutionnelústavní právo