Hlavní obsah

retour [ʀ(ə)tuʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. návratpartir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat
 2. zpáteční cesta
 3. à mon/ton/son... retour, au retour de při návratu, po návratu
 4. de retour nazpět, zpátkyêtre de retourbýt zpátky, vracet se
 5. cheval de retour přen.recidivista
 6. tech., výp.backspace klávesa
 7. úhel fasády, ústupek v průčelí
 8. nižší stolek, přistavený kolmo k pracovnímu
 9. zpětný pohyb
 10. retour de flamme tech.zpětný zážehmatch retourodvetný zápas
 11. en retour zpětný
 12. vracení, vrácenírépondre par retour (du courrier)odepsat obratem (pošty)
 13. ekon.remitenda vracení neprodaných tiskovin distributorovi, neprodané tiskoviny
 14. à qqch návrat k čemu
 15. retour d(e l)'âge stárnutí, přechod, klimakterium
 16. vracení se, retrospektiva
 17. retour en arrière vzpomínková pasáž v knize, filmu ap., flash back rec. offic. pour flash-back
 18. návrat, nový nápor zimy, nemoci ap.
 19. (na)vrácení původnímu majitelifaire retour à qqnvrátit se komupráv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém
 20. sans retour nenávratně, navždy
 21. zast.opětování, oplácení, oplátka
 22. en retour na oplátku

Vyskytuje se v

choc: zpětný nárazchoc en retour

non-retour: bod, za kterým již není návratu i přen.point de non-retour

retour: při návratu, po návratuà mon/ton/son... retour, au retour de

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

billet: zpáteční jízdenkabillet aller et retour

offensif: protiútokretour offensif

jízdenka: zpáteční jízdenka(billet) aller (et) retour

kontrola: zpětná kontrolacontrôle en retour

lístek: zpáteční lístek(billet) aller-retour

návrat: návrat na scénuretour sur la scène

obrat: odepsat obratem (pošty)répondre par retour (du courrier)

odvetný: sport. odvetný zápasmatch retour

zpáteční: zpáteční jízdenka(billet) aller-retour

zpátky: být zpátkyêtre de retour

zpětný: zpětná kontrolacontrôle en retour

letenka: zpáteční letenka(billet d'avion) aller et retour

jak: Jak ty mně, tak já tobě.À beau jeu beau retour.

aller-retour: zpáteční jízdenka/letenka(billet) aller-retour