Hlavní obsah

vyhrazený

Přídavné jméno

  1. (pro něj. účel) réservé/-éezměna programu vyhrazenaprogramme sauf modificationsveškerá práva vyhrazenatous droits réservésdopr. vyhrazené parkovištěparking réservé
  2. (rezervovaný) réservé/-ée

Vyskytuje se v

právo: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

program: programme sauf modificationszměna programu vyhrazena

veškerý: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

všichni, všechny, všechna: tous droits réservésvšechna práva vyhrazena

vyhrazený: programme sauf modificationszměna programu vyhrazena

změna: programme sauf modificationszměna programu vyhrazena

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo