Hlavní obsah

zřetel

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (stálá pozornost, ohled) considération f, égard mse zřetelem ke komu/čemuau regard de qqn/qqch
  2. (hledisko) aspect m

Vyskytuje se v

compte: počítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemutenir compte de qqch

fonction: vzhledem, se zřetelem, ve vztahu k čemu, v závislosti na čemen fonction de qqch

zřetel: se zřetelem ke komu/čemuau regard de qqn/qqch