Hlavní obsah

heure [œʀ]

Podstatné jméno ženské

 1. hodina doba 60 minutun quart d'heurečtvrthodinaune demi-heurepůlhodinaen une heureza hodinu v průběhudans une heureza hodinu po uplynutíjournée de huit heuresosmihodinový pracovní den
 2. à l'heure včasêtre à l'heurebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodinách
 3. doba, čas, chvíleà l'heure de repasv době jídlaheures d'affluencešpička dopravní ap.heures d'ouverture d'un magasinotevírací doba obchoduheures creuseshodiny sníženého odběru např. energie ap.
 4. à ses heures občas, když se chce
 5. à la bonne heure časně, záhy, brzy
 6. chvíle, okamžik
 7. současná/aktuální chvíle
 8. à cette heure BeFteď, nyní
 9. à l'heure qu'il est v současné chvíli
 10. à toute heure stále, (po) celý den
 11. à l'heure de qqn za doby, za éry koho
 12. pour l'heure (pro)zatím
 13. tout à l'heure za chvíli, za okamžik

Vyskytuje se v

heure: à l'heurevčas

quart: quart d'heurečtvrthodina, čtvrt (hodiny)

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

consultation: heures de consultationordinační hodiny

couple: couple d'heuresdvě hodiny

crépuscule: au crépuscule, à l'heure du crépusculeza soumraku

creux: heures creuseshodiny sníženého provozu mimo špičku

écoute: heure de grande écoutehlavní vysílací čas

été: heure d'étéletní čas

fermeture: heures de fermeturezavírací doba

juste: l'heure justepřesný čas

militaire: heure militairepřesná doba

montre: mettre sa montre à l'heurenařídit hodinky

oublier: oublier l'heureztratit pojem o čase

remettre: remettre une pendule à l'heurenařídit hodiny

sonnant: à 10 heures sonnantess úderem desáté hodiny

tout: à toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobu

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

à: recevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

déterminer: déterminer l'heure de la réunionurčit hodinu schůze

en: de deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny

faire: faire cent kilomètres à l'heurejet rychlostí sto kilometrů za hodinu

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

pile: à trois heures pilepřesně ve tři

bouillon: hovor. bouillon d'onze heuresotrávený nápoj

dernier: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

laitier: heure du laitierúsvit, rozbřesk

midi: chercher midi à quatorze heureshledat komplikace tam, kde nejsou

onze: bouillon d'onze heuresotrávený nápoj

premier: à la première heurebrzy ráno

quatorze: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

čas: heure de départčas odjezdu/odletu

čtvrt: quatre heures moins le quarttři čtvrtě na čtyři

doba: L'heure n'est pas à (faire) qqch.Není to vhodná doba k čemu.

hodina: en une heureza hodinu v průběhu

jízda: une heure de trajet en bushodina jízdy autobusem

kolik: Quelle heure est-il ?Kolik je hodin?

návštěvní: heures des visitesnávštěvní doba

odlet: heure de départčas odletu

pokročilý: à une heure avancéev pokročilou hodinu

poslední: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

pozdě: À tout à l'heure !Na shledanou později!

práce: heures supplémentairespráce přes čas

problém: problèmes de l'heuresoučasné problémy

pryč: Il est huit heures passées.Je osm pryč.

přesně: cinq heures juste(s)/sonnant(es)/tapant(es)/pile/pétant(es)přesně pět hodin

přesný: être à l'heurebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodinách

ráno: se lever de bonne heure vstá(va)t brzy ráno

smluvený: à l'heure convenueve smluvenou hodinu

smrt: heure suprêmehodina smrti

současný: problèmes actuels/de l'heuresoučasné problémy

středoevropský: heure de l'Europe centraleastron. středoevropský čas

tažení: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

úder: sur le coup de dix heures, à dix heures sonnantess úderem desáté (hodiny)

úřední: heures de bureauúřední doba/hodiny

včas: arriver à l'heurepřijít včas

včera: hier à pareille heurevčera touhle dobou

zameškaný: heures de classe manquéeszameškané vyučovací hodiny

budík: mettre le réveil à sept heuresnařídit/natáhnout budík na sedm hodin

být: Quelle heure est-il ?Kolik je hodin?

druhý: Il est une heure et demie.Je půl druhé.

dřív: une heure plus tôto hodinu dřív

jet: Le train part à trois heures.Vlak jede ve tři hodiny.

kolem: vers deux heureskolem druhé hodiny

otevřený: ouvert de 9 à 17 heuresotevřeno od 9 do 17 hodin

otevřít: Le magasin ouvre à 9 heures.Obchod (se) otvírá v 9 hodin.

prodejní: heures d'ouvertureprodejní doba

před, přede: il y a une heure, cela/ça fait une heurepřed hodinou

přijet: arriver à l'heure/en retardpřijet včas/se zpožděním

přijít: arriver à l'heurepřijít včas

přílet: heure d'arrivéelet. čas příletu

půl: Il est deux heures et demie.Je půl třetí.

v, ve: À quelle heure ?V kolik hodin?

za: dans un instant, tout à l'heureza chvíli

zatím: À plus !, À toute à l'heure !Tak zatím!

zavírací: heures de fermeturezavírací doba

Hromnice: À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.pořek. Na Hromnice o hodinu více.

komplikovat: chercher midi à quatorze heureszbytečně to komplikovat

včerejší: chercher midi à quatorze heureshledat včerejší den

zbytečně: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy/to komplikovat