Hlavní obsah

heure [œʀ]

Podstatné jméno ženské

 1. hodina doba 60 minutun quart d'heurečtvrthodinaune demi-heurepůlhodinaen une heureza hodinu v průběhudans une heureza hodinu po uplynutíjournée de huit heuresosmihodinový pracovní den
 2. à l'heure včasêtre à l'heurebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodinách
 3. doba, čas, chvíleà l'heure de repasv době jídlaheures d'affluencešpička dopravní ap.heures d'ouverture d'un magasinotevírací doba obchoduheures creuseshodiny sníženého odběru např. energie ap.
 4. à ses heures občas, když se chce
 5. à la bonne heure časně, záhy, brzy
 6. chvíle, okamžik
 7. současná/aktuální chvíle
 8. à cette heure BeFteď, nyní
 9. à l'heure qu'il est v současné chvíli
 10. à toute heure stále, (po) celý den
 11. à l'heure de qqn za doby, za éry koho
 12. pour l'heure (pro)zatím
 13. tout à l'heure za chvíli, za okamžik

Vyskytuje se v

quart: quart d'heurečtvrthodina, čtvrt (hodiny)

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

consultation: heures de consultationordinační hodiny

couple: couple d'heuresdvě hodiny

crépuscule: au crépuscule, à l'heure du crépusculeza soumraku

creux: heures creuseshodiny sníženého provozu mimo špičku

écoute: heure de grande écoutehlavní vysílací čas

été: heure d'étéletní čas

fermeture: heures de fermeturezavírací doba

juste: l'heure justepřesný čas

militaire: heure militairepřesná doba

montre: mettre sa montre à l'heurenařídit hodinky

oublier: oublier l'heureztratit pojem o čase

remettre: remettre une pendule à l'heurenařídit hodiny

sonnant: à 10 heures sonnantess úderem desáté hodiny

tout: à toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobu

tout: tout à l'heurepřed chvílí, za chvíli

tout: À tout à l'heure !(Za chvíli) Na shledanou!

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

à: recevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.

à: à cinq heuresv pět hodin

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

déterminer: déterminer l'heure de la réunionurčit hodinu schůze

en: de deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny

faire: faire cent kilomètres à l'heurejet rychlostí sto kilometrů za hodinu

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

pile: à trois heures pilepřesně ve tři

quart: tous les quarts d'heurekaždou čtvrthodinu

bouillon: hovor. bouillon d'onze heuresotrávený nápoj

dernier: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

laitier: heure du laitierúsvit, rozbřesk

midi: chercher midi à quatorze heureshledat komplikace tam, kde nejsou

onze: bouillon d'onze heuresotrávený nápoj

premier: à la première heurebrzy ráno

quart: passer un mauvais quart d'heureprožít nepříjemnou chvilku

quatorze: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

čas: čas odjezdu/odletuheure de départ

čas: čas příjezdu/příletuheure d'arrivée

čtvrt: tři čtvrtě na čtyřiquatre heures moins le quart

čtvrt: čtvrt na pětquatre heures et quart

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

doba: v době jídlaà l'heure du repas

doba: návštěvní dobaheures de visite

doba: otevírací doba obchoduheures d'ouverture d'un magasin

doba: zavírací dobaheure de fermeture

hodina: za hodinu v průběhuen une heure

hodina: za hodinu po uplynutídans une heure

hodina: každou hodinutoutes les heures

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

jízda: hodina jízdy autobusemune heure de trajet en bus

kolik: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

kolik: V kolik/Od kolika hodin?À quelle heure ?

návštěvní: návštěvní dobaheures des visites

odlet: čas odletuheure de départ

pokročilý: v pokročilou hodinuà une heure avancée

poslední: být v posledním taženíêtre à sa dernière heure

pozdě: Na shledanou později!À tout à l'heure !

práce: práce přes časheures supplémentaires

problém: současné problémyproblèmes de l'heure

pryč: Je osm pryč.Il est huit heures passées.

přesně: přesně pět hodincinq heures juste(s)/sonnant(es)/tapant(es)/pile/pétant(es)

přesný: být přesný o člověku, dopravním prostředku, hodináchêtre à l'heure

ráno: vstá(va)t brzy ránose lever de bonne heure

smluvený: ve smluvenou hodinuà l'heure convenue

smrt: hodina smrtiheure suprême

současný: současné problémyproblèmes actuels/de l'heure

středoevropský: astron. středoevropský časheure de l'Europe centrale

tažení: být v posledním taženíêtre à sa dernière heure

úder: s úderem desáté (hodiny)sur le coup de dix heures, à dix heures sonnantes

úřední: úřední doba/hodinyheures de bureau

včas: přijít včasarriver à l'heure

včera: včera touhle dobouhier à pareille heure

zameškaný: zameškané vyučovací hodinyheures de classe manquées

budík: nařídit/natáhnout budík na sedm hodinmettre le réveil à sept heures

být: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

čas: změna času z letního na zimní a naopakchangement d'heure

druhý: Je půl druhé.Il est une heure et demie.

dřív: o hodinu dřívune heure plus tôt

hodina: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

hodina: Je pět hodin.Il est cinq heures.

hodina: V kolik hodin?À quelle heure ?

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

kolem: kolem druhé hodinyvers deux heures

otevřený: otevřeno od 9 do 17 hodinouvert de 9 à 17 heures

otevřít: Obchod (se) otvírá v 9 hodin.Le magasin ouvre à 9 heures.

prodejní: prodejní dobaheures d'ouverture

před, přede: před hodinouil y a une heure, cela/ça fait une heure

přijet: přijet včas/se zpožděnímarriver à l'heure/en retard

přijít: přijít včasarriver à l'heure