Hlavní obsah

dépassé [depɑse]

Vyskytuje se v

dépasser: se dépasserpředhonit se, předběhnout se, předjet se o závodnících ap.

dépasser: se dépasserpřekon(áv)at se, překon(áv)at sám sebe

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

cap: dépasser le cap de la trentainepřekročit třicítku

dávka: nepřekročit předepsanou dávkune pas dépasser la dose prescrite

míra: překročit mírudépasser la mesure

porod: opožděný porodaccouchement dépassé

překonat: překonat veškerá očekávánídépasser toute attente

překonat: překonat sám sebese surpasser, se dépasser

zvuk: překročit rychlost zvukudépasser la vitesse du son

překročit: překročit povolenou rychlostdépasser la vitesse autorisée

hranice: překročit únosnou hranicidépasser les bornes

stát: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela me dépasse.

zůstávat: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.