Hlavní obsah

obecný

Přídavné jméno

  • général/-ale , courant/-ante, commun/-uneling. obecné jménonom m communobecné blahobien m publicodb. obecné dějinyhistoire générale

Vyskytuje se v

blaho: bien publicobecné blaho

dýně: citrouille bot. dýně obecná

jednotlivost: aller du général au particulierpostupovat od obecného k jednotlivostem

jméno: nom communjméno obecné

kapr: carpe communekapr obecný

kavka: choucas des tourskavka obecná

krysa: rat noirzool. krysa obecná

masařka: mouche à damiermasařka obecná

mateřídouška: thym serpoletmateřídouška obecná

obecní: mairie obecní úřad

tis: if communtis obecný

úřad: mairie , administration municipale, zast. municipalité obecní úřad

volba: élections municipales/sénatoriales/législativesobecní/senátní/parlamentní volby

vřes: callune vřes obecný

výrok: proposition universelleobecný výrok

zájem: dans l'intérêt généralv obecném zájmu

zastupitel: conseillers municipauxobecní zastupitelé

zastupitelstvo: conseil municipal, municipalité obecní zastupitelstvo

chicorée: chicorée sauvagečekanka obecná

élection: élections municipales/sénatoriales/législativesobecní/senátní/parlamentní volby

général: idée généraleobecný pojem, základní myšlenka

prunier: prunier épineuxtrnka obecná

scalène: triangle scalèneobecný trojúhelník

vil: métaux vilsobecné kovy

obecný: nom communling. obecné jméno